Scholing

Mikumi Kids

Scholing

De kinderen van het lager onderwijs gaan naar de lagere school van het dorpje “Msimba” dat vlakbij Mikumi ligt. De school zelf wordt georganiseerd door de Tanzaniaanse staat en heeft ook ondersteuning nodig. Door naar deze school te gaan zijn de kinderen geïntegreerd in het dorpsleven en ze leven dus tussen de mensen i.p.v. afgezonderd te zijn zoals in andere weeshuizen. 

Een groot deel is van de kinderen is intussen tiener geworden en volgt secundair onderwijs. Dat maakt de financiële last zeer groot. Een deel van de kinderen studeert in de stad Iringa op 200 kilometer van het weeshuis. Omdat ze niet elke dat naar huis kunnen gaan verblijven ze er op pension. Dat brengt extra kosten met zich mee. Andere kinderen kiezen voor een technische opleiding in het technische instituut VETA in Mikumi en willen mecanicien, kantoormedewerker of gids worden in het Nationaal Park van Mikumi.

Naast het schoolgeld hebben de kinderen ook nood aan handboeken, schoolgerief, een fiets om naar school te gaan en natuurlijk voeding en medische verzorging.

Wij zitten samen in

het eerste leerjaar!

Wij gaan naar het

eerste en tweede secundair!

Viering diploma, joepie!

Onze lagere school in het dorp Msimba