Wat Doen We?

Mikumi Kids

Wat Doen We?

MikumiKids vzw ondersteunt de gelijknamige organisatie Mikumi Kids Association in Tanzania. Deze organisatie zorgt voor 39  weeskinderen. Vele kinderen hebben immers hun ouders verloren wegens Aids en andere kinderen worden verwaarloosd.

De kinderen hebben een thuis nodig waar ze goed opgevoed worden in goede omstandigheden. Hiervoor hebben we een team van 6 mensen die instaan voor de begeleiding van de kinderen, koken,  onderhoud ...


In eerste instantie willen we alle kinderen de mogelijkheid geven om zowel lager als secundaire onderwijs te volgen en een diploma te halen zodat ze later zelfstandig kunnen zijn en werk vinden.


Om de kinderen correct te logeren hebben wede gedurende de laatste jaren flink ge├»nvesteerd in een betere infrastructuur: betere slaapruimtes, nieuwe sanitaire blok, boring van een nieuwe waterput, installatie van zonne-energie en een overdekte speelplaats. Dit jaar plannen we de bouw van een kippenhok om wat inkomsten te genereren voor het weeshuis.

Dankzij u kunnen de Mikumi Kids een mooie kindertijd hebben!